Caroline Koenders (1961) is grafica pur sang.

printmaking is my life

Woont en werkt sinds 1980 een gedeelte van het jaar in Griekenland.

Atelier in Nederland en Griekenland.

Een wereld ligt verscholen achter simpele vormen. Op mijn prenten lijkt er soms niets meer te zien dan een samenspel tussen cirkel en ellips. Maar deze eenvoudige vormen roepen een verstilde ruimte op.

Over de mezzotint:

Achter het zwart schuilt het wit, achter de massa de lichte ruimte. De mezzotint, of zwarte kunst, is een grafische techniek waarbij gewerkt wordt van zwart naar wit, van donker naar licht. Het zijn de halftonen (mezzo-tinten) waarmee je een mysterieus schemergebied kunt scheppen. Meer dan 25 jaar werk ik als graficus met deze arbeidsintensieve, langzame maar mooie techniek.

Het licht uit het donker tillen, dat is het.

Kunst gaat voor mij over zingeving van het menselijk bestaan, terwijl in de natuurwetenschappen de wetmatigheden van de materie centraal staan. Het wel of niet aanvaarden van het “waarom” in een werkhypothese voor biologie of natuurwetenschappelijke kosmologie gaat voorbij aan de vraag naar de zin van het zijn en naar het onderscheid tussen het zijn en het niets. Zowel de oerknaltheorie als de "beginloosheid" van de materie geven geen antwoord op de vraag waarom materie überhaupt existeert. Dat onmeetbare vorm trachten te geven. Niet religieus, niet spiritueel maar omdat dit mijn instrument is en ik niet anders kan.

Voor een impressie van wie ik ben en wat ik doe zie de video van Art Forever: CarolineKoenders 

Lid International Mezzotint Association https://www.facebook.com/pages/International-Mezzotint-Society

Bestuurslid Vereniging Originele Grafiek 2010-2016 http://www.vereniging-voor-originele-grafiek.nl

Docent grafische technieken Kleine Academie Oost 1991-heden

http://www.dekleineacedemieoost.nl

Lid kunstenaarsgenootschap Kunstliefde, Utrecht  

http://www.kunstliefde.nl

Lid kunstenaarsvereniging Pulchri, den Haag 

http://www.pulchri.nl

Zomeracademie Griekenland

http://www.galerie-unita.com

winnaar Ilse Boon Grafiekprijs 2014

winnaar Juryprijs BAS grafiekprijs 2015

winnaar honarable mention open competition 2015 Int. Mezzotint Festival, Yekatrinburg, Russia.